Kaldewei Avantgarde Antislip Superplan 402åʉÛÒåÊ1åÊSteel Shower TrayåʉÛÒåÊ1000åÊX 750åÊMm Alpinweiss
Kaldewei Avantgarde Antislip Superplan 402åʉÛÒåÊ1åÊSteel Shower TrayåʉÛÒåÊ1000åÊX 750åÊMm Alpinweiss
Kaldewei

Kaldewei Avantgarde Antislip Superplan 402åʉÛÒåÊ1åÊSteel Shower TrayåʉÛÒåÊ1000åÊX 750åÊMm Alpinweiss

Regular price £754.50 £0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

    x